For at lykkes med dette lægger vi stor vægt på et sæt af værdier. De er grundlæggende for kulturen i Protector, og vi gør vores bedste for at efterleve værdierne i alt, hvad vi gør.

Vores værdier er: 

  • Troværdig
  • Innovativ
  • Modig
  • Engageret

 

Skal være førende inden for alle kerneområder

Protector har som mål at være kvalitetsleder inden for alle vores kerneområder – både marked, underwriting, service og skadebehandling. Vi mener, at kvalitetslederskab er nødvendigt for at sikre gode, langsigtede samarbejder og kundeforhold. Vores høje kvalitetsniveau er veldokumenteret gennem både interne og eksterne målinger, og det er noget, vi løbende arbejder med at videreudvikle.

Arbejder efter kvalitetsstandarder

Protector arbejder selv med skadebehandling af forsikringssager, og vi har som mål at give bedst mulig service til vores kunder og mæglere, når skaden er sket. Opgøret efter en skade er sandhedens øjeblik. Det er dér, vi skal vise, hvad vi står for, og hvad vi er gode til. For at være trygge ved kvaliteten gør vi derfor skaderne op i vores egen organisation, og over 190 dygtige medarbejdere arbejder inden for dette område.

Vores skadebehandling bygger på kvalitetsstandarder, som skal sikre, at skadelidte kan stole på, at de får den erstatning, de har krav på, og det på en måde, der giver tillid og tryghed. For at sikre dette lægger vi følgende fem kvalitetskriterier til grund: 

  • Hurtighed
  • Tone of voice
  • Faglig substans
  • Korrekt skadebehandling
  • Helhedsvurdering

Med afsæt i disse kriterier har vi fastsat rutiner, kompetente ressourcer samt opfølgning og måling. Vi henter også tilbagemeldinger fra kunder efter alle skadeopgørelser, så vi er i stand til løbende at forbedre os.

Rangeret som bedste samarbejdspartner

Vores fokus på kvalitet bliver værdsat. De seneste 13 år er Protector Forsikring blevet rangeret som nummer 1 i branchen af forsikringsmæglerne i Norge. Vi scorer også højt på tilsvarende undersøgelser i Sverige, Danmark, Finland og UK. Her ligger vi i Top 3.