Deadline: 30.12.22

Er du god på kundeservice og ønsker deg et arbeidsmiljø med fokus på de unike kunderelasjonene?

Meglerservice står for den daglige oppfølgningen av etablerte kundeforhold og forsikringsavtaler. Relasjonen til våre forsikringsmeglere er viktig for oss, og vi har 13 år på rad blitt rangert som best på service av våre meglere. Vi er stolte og ydmyke over denne tilliten og er opptatt av å fortsette å gi den beste mulige servicen til våre kunder og meglere. Vi ønsker å styrke vårt Meglerserviceteam med en Account Manager Assistant som kan hjelpe oss med å levere gode serviceleveranser. Som en del av vårt meglerserviceteam vil du være vårt ansikt utad og ha en viktig rolle i å skape og opprettholde våre unike kunderelasjoner.

Hva skal du gjøre?

Oppgavene består hovedsakelig i å håndtere henvendelser til meglerserviceavdelingen, herunder:

 • Behandle innkommende e-post og påse at meglerservicemailen holdes ajour og blir besvart
 • Besvare henvendelser fra forsikringstakere, meglere og bilforhandlere/verksted
 • Stille garanti og registrere motorkjøretøy i forsikringspoliser
 • Være tilgjengelig på telefonsløyfen og besvare henvendelser per telefon
 • Fakturahåndtering
 • Bistå Account Manager og Key Account Manager med løpende forvaltning av forsikringsavtaler

Hvem er du?

Du trives med mange baller i luften, og takler store arbeidsmengder med en god struktur. Du våger å ta selvstendige beslutninger og kommuniserer på en åpen, direkte og tydelig måte. Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig, på norsk så vel som engelsk, og ikke minst, du har et ønske om å «yte det lille ekstra» - for våre kunder og for dine kollegaer. Dersom du i tillegg har høyere utdanning og/eller erfaring med kundeservice vil det være en fordel – men ikke et krav.

Hvordan er det å jobbe i Protector?

Vår kultur gjør oss unike. Vårt DNA og våre verdier er kjerne i alt vi gjør, og veileder oss i små og store beslutninger i hverdagen. Hos Protector er veien til beslutninger kortere, arbeidsoppgavene er bredere, relasjonene tettere og det er lettere å nå karrieremål på tvers av organisasjonen. Vi har både ansatte med lang erfaring fra bransjen og nyutdannede. Dette bidrar til at vi har et motiverende, fremoverlent og givende arbeidsmiljø med kunnskapsdeling på tvers av alder og erfaring.

Vi kan også tilby konkurransedyktige betingelser, gode forsikringsordninger, god kantineordning, gratis trening for alle ansatte og flotte kontorer med sentral beliggenhet på Aker Brygge. 

Lyst til å bli en del av vårt team?   

Dersom du har spørsmål om stillingen, hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med Linda Falch Karpuzi (teamleder) på telefon +47 952 81 373 

Søknadsfrist: snarest, søknader vil bli vurdert fortløpende.  

Deadline: 30.12.22

Protector Forsikring er et moderne forsikringsselskap med visjon om å utfordre bransjen, og nå trenger vi flere dyktige medarbeidere på laget! 

Vi tilbyr skadeforsikring til bedriftssegmentet og i offentlig sektor i Norge, Sverige, Danmark, Finland og UK. Vi behandler alle skadene i eget hus, og vårt viktigste fokus er gi den beste servicen til kunder og meglere når det har oppstått en skade. Protectors viktigste bidrag til samfunnet er å sikre liv, verdier, og avlaste våre kunders økonomiske risiko. Selskapets samfunnsansvar omfatter blant annet å ivareta menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og anti-korrupsjon 

Vi søker nå to serviceinnstilte og utadvendte personer til vårt skadeserviceteam. Teamet består av 3 personer som gjennom godt samarbeid sørger for at kunder og samarbeidspartnere blir ivaretatt på best mulig måte. Teamet sin viktigste oppgave er å sørge for at kundene våre føler seg trygge ved at alle henvendelser blir raskt og riktig håndtert. Som en del av teamet vil du få god opplæring og bli en del av et faglig og trygt miljø.  

Hva skal du gjøre? 

Oppgavene består hovedsakelig i å håndtere henvendelser til skadeoppgjørsavdelingene, herunder: 

 • Registrering og fordeling av nye skadesaker til de forskjellige oppgjørsavdelingene
 • Behandle innkommende post og scanne dette til riktig skadesak
 • Behandle innkommende e-post og påse at skademailen holdes ajour og blir besvart
 • Besvare henvendelser fra forsikringstakere, meglere, takstmenn og verksteder
 • Være tilgjengelig på skadesløyfene og besvare henvendelser per telefon
 • Fakturahåndtering
 • Enklere saksbehandling ved behov

Hva skal til for å lykkes i stillingen? 

For å lykkes i som skadekonsulent i vårt team må du være serviceinnstilt og motiveres av å gi det lille ekstra slik at kunden alltid blir fornøyd. Du har en god og tydelig kommunikasjonsstil både skriftlig og muntlig, og kan formulere deg på norsk og engelsk. Du håndterer store arbeidsmengder med en god struktur og tør å ta beslutninger. Om du i tillegg har høyere utdanning og/eller erfaring med kundeservice vil det være en fordel – men ikke et krav. Det viktigste for oss er dine personlige egenskaper og motivasjon for stillingen.

Hvordan er det å jobbe i Protector? 

Vår kultur gjør oss unike. Vårt DNA og våre verdier er kjernen i alt vi gjør, og veileder oss i små og store beslutninger i hverdagen. Hos Protector er veien til beslutninger kortere, arbeidsoppgavene er bredere, relasjonene tettere og det er lettere å nå karrieremål på tvers av organisasjonen. Vi har både ansatte med lang erfaring fra bransjen og nyutdannede. Dette bidrar til at vi har et motiverende, fremoverlent og givende arbeidsmiljø med kunnskapsdeling på tvers av alder og erfaring.

Vi kan også tilby konkurransedyktige betingelser, gode forsikringsordninger, god kantineordning, gratis trening for alle ansatte og flotte kontorer med sentral beliggenhet på Aker Brygge. 

Lyst til å bli en del av vårt team?   

Dersom du har spørsmål om stillingen, hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med Linda Falch Karpuzi (teamleder skadeoppgjør) på telefon +47 952 81 373.

Søknadsfrist: snarest, vi behanlder søknader fortløpende. 

Deadline: 14.12.22

Protector Insurance is the Nordic region's fastest growing insurance company. Our commitment is to secure life and valuables and to reduce financial risk for our customers. To do this we know that great IT systems matters, and we believe the best IT solutions for our business are those we can create ourselves. Our 40 passionate DevOps people in IT are eagerly looking forward to having more frontend specialists onboard.  

What you will do as a developer in Protector

Great systems need great usability. That’s why we are hiring experienced frontend developers for several cross-functional, agile development teams where idea to production takes days – not months.  You will be working close with UX-designers, business specialists and other developers. Solving business problems through great design and with maintainable, robust and well-tested code. As specialists in your area, we think you will be eager to inspire and show us how we build great, user-friendly frontends. Both for new systems as well as for improving our current systems.  

What we offer

 • Teams with high ambitions, dedicated and down-to-earth colleagues
 • A flat structure, where we work cross-team to solve complicated and exciting business and technology challenges
 • Varied, demanding and fun everyday work with trust and freedom to influence tools and methods we use
 • Great influence in a company with a strong market position and finances
 • Professional and personal development; gatherings, geek-nights, courses and an expectation to test out new technology and new tools
 • Hybrid workplace with possibility to work both from home and our office at Aker Brygge
 • Competitive salaries

To succeed we believe you

 • Have several years of experience with frontend development in some of the technologies in our tech stack; JavaScript/Typescript, React/Angular.JS and Node (or similar Vue, Svelte, Angular2).
 • Hands on experience from building in-house specialist systems. E.g insurance, CRM, accounting, case management or similar
 • Enjoy working with real business problems and follow them from idea to implementation
 • Are passionate about usability and eager to share this passion with colleagues
 • Continuously develop yourself and share knowledge with colleagues
 • Care passionately about technology, with a strong ambition to develop forward-looking IT solutions
 • Are creative, visionary, and courageous - as well as able to work structured and with an eye for details

 

Send your application as soon as possible and no later than 14.12.22. We will consider applications continuously.  

Women are encouraged to apply.

 

About the company

Protector Insurance is a Norwegian company listed on the Oslo stock exchange. We've have had rapid and profitable growth and the company's premium income was NOK 6,2 billion in 2021. We deliver land-based insurance to companies and public enterprises, distributed through insurance brokers. Our growth is based on unique relationships with our partners and documented cost and quality leadership.

Deadline: 31.12.22

Would you like to challenge and develop yourself in a dynamic and exciting business environment?

Protector Insurance wants to recruit, develop and retain the right people for us and our business. In our assessment, we do not focus exclusively on your academic results, but also look at your abilities, personality and effort. 

Deadline: 01.07.23

Would you like to challenge and develop yourself in a dynamic and exciting business environment?

Protector Insurance wants to recruit, develop and retain the right people for us and our business. In our assessment, we do not focus exclusively on your academic results, but also look at your abilities, personality and effort. 

Deadline: 01.01.23

Vil du arbejde med udvikling af prismodeller og lønsomhedsstyring i forsikringsbranchen? Så har du mulighed for at blive en del af et stærkt team med store ambitioner.

Protectors vision er at være udfordreren i forsikringsbranchen. Det kommer til udtryk i den måde vi arbejder på. Hos os har du virkelig mulighed for at påvirke vores måde at arbejde på.

Vores værdier ”Troværdig, Innovativ, Modig og Engageret” betyder meget for os i hverdagen. Derfor er det vigtigt at du kan identificere dig med disse, og at du samtidig har lyst til at være en del af et konkurrencepræget miljø.

Vi har en travl og alsidig hverdag med meget fleksibilitet, og vi går alle til arbejdet med et stort engagement og godt humør. Du vil blive en del af et fagligt stærkt team, hvor vores fokus er at sikre Protectors fremtidige vækst og lønsomhed.

Dine opgaver vil være alsidige og vil bl.a. være:

 • Lønsomhedsprognoser
 • Udvikling af UW-modeller og værktøj
 • Kommunikation og formidling af analyser til et bredt publikum
 • Projektstyring af tværgående projekter

Dit mindset

 • Du kommunikerer åbent og direkte
 • Du er omhyggelig og struktureret
 • Du er en problemknuser som kan arbejde selvstændigt
 • Du er drevet af en entreprenørånd, hvor der ikke er langt fra tanke til handling

Din profil

 • Du har en videregående uddannelse på kandidatniveau (cand.polyt, merc.fir, matematik, fysik, aktuar eller lign.)
 • Erfaring fra / lysten til at lære Python, SQL eller R

Vi tilbyder

 • Gode udviklingsmuligheder i tæt samarbejde med erfarne analytikere i en stærk forsikringsfaglig organisation
 • Vi tilbyder dig en inkluderende arbejdsplads, hvor du kan være den, du er, og hvor din viden og erfaring bliver brugt
 • Vi tror på, at fleksibilitet og frihed under ansvar, hvor og hvornår du leverer dit arbejde bidrager til øget præstation, engagement og balance i livet. Vi tror også på styrken ved at være bedre sammen, og at teamånden udvikler sig, når vi mødes og interagerer med hinanden på vores kontorer.
 • Protector er kendetegnet ved en stærk virksomhedskultur baseret på værdierne troværdighed, innovation, mod og engagement. Vi lever og ånder vores kerneværdier i et aktivt og inspirerende miljø.

Ansættelsesvilkår

Vi tilbyder en fast stilling med en konkurrencedygtig løn, pensionsordning og mulighed for præstationsløn. Lønnen modsvarer de krav, vi stiller til dig. Vi tilbyder gode kontorfaciliteter i Ørestaden tæt på motorvejen og med gode offentlige transportmuligheder. Opstart vil være fleksibel.

Din ansøgning

Vi glæder os til at høre fra dig, og holder løbende samtaler. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte: Jonas Lundgren, Head of Analytics, på telefon +45 50 60 58 33 eller mail Jonas.Lundgren@protectorforsikring.dk. Alternativt Trine Trans, Director Underwriting & Broker Service, på telefon +45 50 60 48 94 eller mail Trine.Trans@protectorforsikring.dk.

Om Protector

Protector Forsikring begyndte i 2004 i Norge og har gennem alle årene haft kraftig vækst; i løbet af de første 15 år er vi vokset til over NOK 5 mia. i præmieindtægter. Protectors fremgang bygger på unikke relationer til vores samarbejdspartnere og dagligt fokus på omkostnings- og kvalitetslederskab. Udover Norge og Danmark har Protector afdelinger i Sverige, Finland og England. På koncernplan har Protector 300 ansatte.
Vi leverer forsikringsløsninger til erhvervssegmentet samt den offentlige sektor, hvor Protector er førende forsikringsleverandør i det danske kommunemarked. Protector varetager selv skadebehandlingen og har fokus på at give den bedste service til vores kunder og mæglere.