Deadline: 28.12.23

Protector Forsikrings visjon er å utfordre bransjen. Vi oppnår lønnsom vekst ved å kombinere en unik kultur, sterke relasjoner, innovative løsninger og effektive analytiske metoder. Våre viktigste bidrag til samfunnet er å beskytte liv og eiendeler, og avlaste våre kunder fra økonomiske risikoer. Vårt sosiale ansvar inkluderer også beskyttelse av menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Protector Forsikring er notert på Oslo børs og er i dag rundt 500 ansatte fordelt på kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Storbritannia. Vår kultur er basert på prestasjon, verdistyring og evnen til å tenke nytt og annerledes.

Vi søker nå etter en controller til vår regnskapsavdeling. I stillingen som controller vil du arbeide tett mot selskapets investeringsavdeling og jobbe med regnskapsføring, rapportering og øvrige oppgaver knyttet til vår investeringsvirksomhet. Avdelingen du vil bli en del av består av sju personer, med ulik bakgrunn og erfaring innen regnskap, skatt og lønn. Avdelingen skal sørge for effektive prosesser og bidra til kostnads- og kvalitetslederskap. I Protector tror vi på at når menneskene som jobber her utvikler seg, kan vi som selskap gjøre det samme.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig likviditetsstyring – hjelpe til med å styre likviditeten i bedriften. Dette inkluderer planlegging av valutahandler, interne overføringer mellom bankkontoer og interne overflyttinger av verdipapirer mellom våre filialer.  
 • Back- og midofficeoppgaver knyttet til verdipapirhandler. Ansvarlig for hele prosessen fra mottak av sluttseddel til den er settlet, bokført og avstemt i vårt regnskapssystem.
 • Bidra til utvikling av våre rapporter og prosesser i Escali Financials, vårt porteføljesystem.
 • Planlegge og beregne valutarulleringer.
 • Ukentlige avkastningsrapporter.
 • Bokføre og avstemme investeringer månedlig.
 • Utarbeide rapporter både til internt og eksternt bruk, herunder grunnlag til investorpresentasjon og til månedlige investeringsmøter med vår CEO.
 • Utarbeide grunnlag til solvensrapportering, skatt og noter kvartalsvis.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • høyere økonomisk utdannelse (bachelor eller tilsvarende)
 • god regnskapsforståelse
 • erfaring fra og interesse for finansielle instrumenter
 • god systemforståelse og gode Excelkunnskaper
 • beherske engelsk både muntlig og skriftlig

Hvem er du?

Den ideelle kandidaten trives med ansvar og tar eierskap til egne oppgaver og rolle i selskapet. Du har et øye for detaljer, og er nøyaktig i alt du foretar deg. Videre har du har en veldig god evne til å jobbe strukturert og målrettet. Du er engasjert og opptatt av forbedringsmuligheter og automatisering.  Du trives når det skjer ting på jobb, og trives med å jobbe i perioder med hektisk aktivitet.

Vi tilbyr:
Vår kultur gjør oss unike. Vårt DNA og våre verdier er sentralt i alt vi gjør, og veileder oss i små og store beslutninger i hverdagen. Hos Protector er veien til beslutninger kortere, arbeidsoppgavene bredere, relasjonene tettere og det er lagt til rette for kompetanseutvikling. Vi har både ansatte med lang erfaring fra bransjen, og nyutdannede som bidrar til at vi har et motiverende, fremoverlent og givende arbeidsmiljø med kunnskapsdeling på tvers av alder og erfaring.

Du vil også få flere goder, som blant annet konkurransedyktige vilkår, gode forsikringsordninger, sentrale lokaler på Aker Brygge og kostnadsfri trening på treningssenter (Jobbsprek) i samme bygg.

Deadline: 27.12.23

Protector Insurance is the fastest growing insurance company in the Nordic region – and we expand into Europe. We make our own insurance systems, and our IT department with 45 tech professionals provides a competitive advantage for the company. Growing business also require more technology, and we are seeking a talented and passionate UX Lead for our development teams.

We offer

 • Inhouse Lead UX position in an international work environment with ambitious, dedicated, and down-to-earth colleagues.
 • Experience from driving change and build up our UX capabilities together with other designers.
 • Define and create user journeys. Covering the process from insights to implementation - including measure impact on user experience and business outcomes.
 • Gain professional and personal development through events, courses, geek-nights and access to test new technology and tools/framework.
 • Enjoy a flat organizational structure that allows cross-team collaboration on complex and exciting business and technology challenges.
 • A diverse work environment where we value employees with different backgrounds and perspectives.  

What you will do

You enjoy driving changes in the UX-area by defining structures, ambitions, competence, and capacity needs. The work is across multiple teams and business units, and to succeed you constantly ensure that involved parties understand why and how. You actively arrange training, facilitate workshops, as well as coaching UX-designers, developers, and BU-specialists. It`s important to understand when to ask for permissions – but you don’t always do.

We also believe that our Lead will benefit from doing hands-on UX-work, and in addition to build and improve our UX structures, you will work as UX designer in one of our cross-functional agile development teams. The work will involve developers, users, and other stakeholders literally sitting next door in our Oslo office - or in Stockholm or Manchester.

Who are you

You have a proven ability to drive changes, and a passion for usability and technology. Proactivity and initiatives come easily, and your commitment to tasks and results is strong. Communication and cooperation are fundamental for success, and you have a strong ability to organize, facilitate and drive design processes. E.g., workshops, interviews, user testing etc.

With at least 5 years` of experience as UX-designer/UX Lead – which even may be from in-house systems like CRM, ERP etc. - we believe you will succeed. A Bachelor or Master in relevant areas is preferable, but this can be compensated by proven, relevant experience. We value candidates who are constantly looking to improve their skills, share their knowledge, and enjoy collaborating on solving real business problems.

Deadline: 31.12.23

Protector Insurance is the fastest growing insurance company in the Nordic region – and we expand into Europe. We make our own insurance systems, and our IT department with 45 tech professionals provides a competitive advantage for the company. Growing business also require more technology, and we are seeking a talented and passionate UX Designer for our development teams.

We offer

 • Inhouse UX-designer position in an international work environment with ambitious, dedicated, and down-to-earth colleagues.
 • Possibility to impact and build our UX capabilities together with other designers.
 • Define and create user journeys. Covering the process from insights to implementation - including measure impact on user experience and business outcomes.
 • Gain professional and personal development through events, courses, geek-nights and access to test new technology and tools/framework.
 • Enjoy a flat organizational structure that allows cross-team collaboration on complex and exciting business and technology challenges.
 • A diverse work environment where we value employees with different backgrounds and perspectives.  

What you will do

Your super skill is to simplify complex problems. You do this with help of fact-based analyses and a top-notch design process with wireframes and prototyping in Figma, user testing and concept validation, workshops, and interviews. All this involves developers, users, and other stakeholders literally sitting next door in our Oslo office - or in Stockholm or Manchester.

Who are you

You have a passion for usability and technology, takes initiative and have a strong commitment to tasks and results. Communication and cooperation with others are fundamental for success. With at least a couple of years` experience as UX-designer – which even may be from in-house systems like CRM, ERP etc. - we believe you will succeed. A Bachelor or Master in relevant areas is preferable, but this can be compensated by proven, relevant experience. We value candidates who are constantly looking to improve their skills, share their knowledge, and enjoy collaborating on solving real business problems.

Deadline: 09.12.23

Protector Forsikrings visjon er å utfordre bransjen. Vi oppnår lønnsom vekst ved å kombinere en unik kultur, sterke relasjoner, innovative løsninger og effektive analytiske metoder. Våre viktigste bidrag til samfunnet er å beskytte liv og eiendeler, og avlaste våre kunder fra økonomiske risikoer. Vårt sosiale ansvar inkluderer også beskyttelse av menneskerettigheter, arbeidsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. 

Hvordan ser HR ut?

Det viktigste Protector og lederne i selskapet gjør er å rekruttere, utvikle og beholde de menneskene som motiveres av vår visjon og prestasjonskultur. HR funksjonens viktigste oppgave er å støtte lederne i dette. 

Vårt HR-team består av tre medarbeidere i Oslo som jobber tett sammen med fire lokale HR-resurser i landene vi opererer i. Vi er her for å støtte lederne i alt fra rekruttering til oppfølging av medarbeidere og on- og offboarding. Vi tilrettelegger med verktøy og prosesser, deler vår kompetanse med lederne, og bistår aktivt der det trengs. Vi legger stor vekt på likestilling, mangfold og inkludering i alle våre land. Når det kommer til AML, andre juridiske forpliktelser, samsvar og rapportering, samarbeider vi på tvers av grensene for å støtte hverandre. 

Vi skal ta HR til et neste nivå, og den vi ansetter skal hjelpe oss i å lykkes med det! 

Hva skal du gjøre? 

 • Utvikle, overføre og følge opp HR rutiner med ledere og medarbeidere 
 • HR Compliance og rapportering 
 • Planlegge og gjennomføre HR-aktiviteter i årshjulet 
 • Ta initiativ til og bidra i, eller lede HR arrangementer 
 • Støtte rekrutteringsprosessene i Norge 
 • Sørge for kompetansedeling på tvers av landene 
 • Hjelpe selskapet oppnå satte ambisjoner for likestilling og mangfold 
 • Bidra til å videreutvikle og implementere HR verktøy 
 • Deltagelse i prosjekter innenfor ulike områder på tvers av organisasjonen 

Hvem er du?

I Protector er vi opptatt av utvikling, og du er en person som ser hvilke muligheter det gir. Du trives i en kultur med lite byråkrati, og er hands-on og pragmatisk i din tilnærming. For å lykkes tror vi at du trives på jobb når du får ta ansvar og eierskap for dine leveranser. Du er glad i å utarbeide nye prosesser og sette struktur der det mangler. Stillingen krever at du er involvert i flere prosesser på samme tid, og krever god evne til å jobbe strukturert. I Protector skjer endringer raskt, og du må kunne omstille deg og se løsninger, fremfor problemer. Du liker å foreslå forbedringer gjennom å samarbeide med kolleger for å forstå forretningens behov og sikre bred forankring av beslutninger, valgte løsninger og prosesser. For å kunne skape tillit blant de ansatte er det viktig at du er åpen og tydelig i din kommunikasjon, samt at du mestrer engelsk både skriftlig og muntlig for samarbeid på tvers av land. Du er også komfortabel med å presentere ved behov.  

I tillegg tror vi at du har høyere utdanning innen relevant fagområde eller tidligere erfaring fra lignende stilling. Det er en fordel om du har tidligere erfaring med rekruttering og employer branding, men det viktigste er at du er nysgjerrig og trives med å lære deg nye områder og systemer 

Hvorfor velge Protector? 

Vår unike kultur er fundamentert på verdiene troverdig, innovativ, modig, og engasjert. Verdiene guider oss i våre daglige beslutninger og skaper et miljø hvor beslutningsprosesser er effektive, oppgaver er varierte, relasjoner er nære, og utviklingsmulighetene er ubegrensede. 

Vi tror på like muligheter og ønsker å reflektere mangfoldet i samfunnet vårt. Medarbeidernes ulike bakgrunner og perspektiver utgjør vår mest verdifulle ressurs. 

I Protector får du daglig påvirke utviklingen og resultater, med rom for å skape muligheter og ta ansvar. Vi opprettholder og utvikler vår prestasjonskultur ved å gi tillit og ansvar fra starten av, oppmuntre til å prøve og feile, og gi direkte og konstruktiv tilbakemelding. Vår blandede gruppe av erfarne og nyutdannede skaper et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø. De som trives best hos oss liker å bli utfordret, og er ikke redd for å utfordre tilbake. 

For øvrig tilbyr vi: 

 • Et dynamisk miljø i et selskap i sterk utvikling og vekst 
 • Konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger 
 • Hovedkontoret er i sentrale og moderne lokaler på Aker Brygge 
 • Mulighet for (sam-) arbeid på tvers av land i Norden og UK 
 • Noen arbeidsoppgaver løses på kontoret, andre kan løses på hjemmekontor. Hvordan dette skjer i praksis avhenger av teamet du jobber i og kan endre seg over tid. 

Deadline: 12.01.24

Vad blir du en del av?

Protector är ett skandinaviskt försäkringsbolag som är noterat på Oslobörsen. Vi grundades i Norge 2004 och har sedan dess haft en snabb och lönsam tillväxt. Protector erbjuder försäkringar till företag och offentliga verksamheter och distribuerar sina produkter genom utvalda försäkringsmäklare. Vår affärsidé är att arbeta med endast försäkringsmäklare och vara topp 3 i utvalda segment, exempel på sådana är kommun-, buss- fastighets- och motorförsäkringar. Det har vi klarat genom framstående kostnads- och kvalitetskontroll. Under 18 års tid har vi vuxit snabbt och verksamheten omfattar idag närmare 500 anställda; i Norge, Sverige, Danmark, Finland samt Storbritannien.

Protector kännetecknas av en stark företagskultur som grundar sig på värderingarna trovärdig, innovativ, modig och engagerad.

Välkommen till oss på Protector där kärnvärdena levs och andas i en aktiv och inspirerande miljö! Kontoret är beläget mittemot NK i det vackra Tändstickspalatset och energin fylls på genom aktiviteter med PT i gymmet, stående padeltid på NK:s tak, teamträningar m.m.

Om tjänsten

Som Account Coordinator kommer du att tillhöra ett team om cirka 30 personer som arbetar på avdelningen för mäklarservice. På Stockholmskontoret är det närmare 140 anställda i dagsläget. Rollen innebär att du kommer arbeta med försäkringsadministration. Du kommer ha det yttersta ansvaret för att skapa och uppdatera försäkringsbrev, fakturera och skicka offerter. På sikt kommer du även att ha en daglig kontakt med Protectors kunder som är olika mäklarhus. En viktig del kommer vara att informera dessa kunder om Protectors produkter och villkor.

Tjänsten passar dig som presterar som bäst när du arbetar i en miljö med högt tempo. För dig som visar framfötterna och vill växa inom branschen finns goda förutsättningar för att göra karriär inom företaget.

Några av arbetsuppgifterna inkluderar:

 • Kvalificerad administration kring både nyteckningar och förnyelser av försäkringar.
 • Daglig kontakt med mäklarhus för att följa upp skickade offerter, följa upp inför förnyelser och omförhandling av försäkringar.
 • Utföra riskbedömningar, analysera skadestatistik och arbeta med nysälj.
 • Utveckla befintliga arbetsprocesser för att öka både kvalitet och effektivitet.
 • Bygga och vårda långsiktiga relationer med försäkringsmäklare.
 • Samarbeta med dina kollegor för att nå bästa resultat.

Vem tror vi att du är?

 • Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, med hänsyn till de interna och externa kontakter du kommer att ha i rollen.
 • Du är naturligt serviceminded och trivs i en roll som innebär mycket interna och externa kontakter.
 • Du innehar en akademisk examen inom exempelvis företagsekonomi, nationalekonomi eller juridik.
 • Du har grundläggande kunskaper i Excel

Vi värderar dina personliga egenskaper högt och ser gärna att du är driven och har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Vi söker dig som är duktig på att skapa och förvalta relationer, har en hög ambitionsnivå och drivs av att ständigt utmanas.

Start: januari eller efter överenskommelse

Omfattning: Heltid 

Lön: Fast lön 

Ort: Stockholm 

Ansökan

I den här rekryteringen så samarbetar vi med Talangjägarna, kom direkt till ansökan genom att klicka här!

Vid frågor, kontakta Linnea Rosquist på linnea.rosquist@talangjagarna.se

 

No vacancies

There are at the moment no vacancies in this country