Affinity
Alle ikke-skaderelaterede henvendelser vedr. kunder placeret i ramme- og gruppeaftaler
Email: affinity@protectorforsikring.dk
Telefon: +45 50 60 58 30

Offentlig
Alle ikke-skaderelaterede henvendelser vedr. EU-udbudspligtige kunder
Email: offentlig@protectorforsikring.dk
Telefon: +45 50 60 58 30

Commercial
Alle ikke-skaderelaterede henvendelse vedr. alle øvrige kunder
Email: commercial@protectorforsikring.dk
Telefon: +45 50 60 58 30

Skade:
Har du en igangværende skade?
Kontakt vores skadeafdeling * Husk at skrive vores skadenummer i emnefeltet.
Email: skade@protectorforsikring.dk
Telefon: +45 50 60 58 30

Skadeafdelingen kan hjælpe dig med igangværende skader indenfor Personskade, Tingskade, Ansvarsskade, Auto- eller Transportskader.

Skal du melde en ny skade? Det gør du her.

Har du brug for at gøre brug af dit vejhjælpsabonnement? Så kontakt Falck direkte på telefon: +45 88 77 57 67 (døgnbemandet)

Sikker mail
Hvis du skal sende noget til os, der indeholder følsomme oplysninger, så brug vores sikre mail: sikkermail@protectorforsikring.dk

Administration og HR
Har du et administrativt eller HR-relateret spørgsmål, så kan du sende det til info@protectorforsikring.dk

Klagemulighed
Hvis du har drøftet en afgørelse med den relevante skadeafdeling, og der fortsat ikke er opnået enighed, kan du klage til vores klageansvarlige enhed.
Email: klage@protectorforsikring.dk