Deadline: 21.07.22

Som Key Account Manager i Protector er det din oppgave å spille meglerne gode og hjelpe de til å lykkes med sine kunder. Protector er utfordreren i bransjen og det å bygge unike relasjoner med meglere og kunder er helt avgjørende for lønnsom vekst i selskapet. På denne måten driver vi våre samarbeidsprosesser fremover og skaper forretningsmessig utvikling.

Rollen som KAM inngår i vårt Meglerserviceteam og består av ansatte med ulike bakgrunner, styrker og interesseområder. Vi tror at frihet og ansvarsfølelse er mer effektivt enn detaljstyring, så du vil som en del av vårt team raskt få ansvar for oppfølging og lønnsom vekst av egen portefølje.

Mer konkret om rollen og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for egne meglerhus, herunder utarbeiding av strategier og målsetninger
 • Forretningsmessig utvikling gjennom relasjonsbygging
 • Utadrettet salgsaktivitet
 • Utarbeidelse og etterlevelse av individuelle målsetninger for lønnsom vekst
 • Delta i prosjekter internt som gir økt forretningsverdi

Som person ønsker vi at du har:

 • Sterke resultater fra lignende rolle
 • Høyere utdannelse innen økonomi, markedsføring eller juss
 • Erfaring fra forsikring (men annen relevant erfaring kan kompensere)
 • Sterke kommunikasjonsevner – internt og eksternt
 • Evne til å jobbe i team, men også styre prosesser på egenhånd

For å lykkes i rollen må du trives i et hektisk arbeidsmiljø og være en relasjonsbygger av natur. Du utfordrer deg selv og dine kollegaer for å vinne anbud og levere over forventning. For deg betyr troverdig at du alltid leverer det du lover. Du er innovativ, ved at du stadig er på jakt etter forbedringer. Du er modig og klarer å ivareta både meglernes og Protectors interesser. Du er også engasjert i jobben din, og evner å se din rolle i et større perspektiv. Disse verdiene praktiserer vi hver dag, og veileder oss i både små og store beslutninger.

Hvordan er det å jobbe i Protector?

En av Protector sine absolutte styrker er lite byråkrati og korte beslutningsveier. I Protector er vi svært opptatt av utvikling, og vi vil derfor kunne tilby et profesjonelt og inspirerende arbeidsmiljø hvor du får store muligheter for utvikling. I Protector vil du få kollegaer som utfordrer seg selv og hverandre, og finner de beste løsningene sammen.

I tillegg til et fantastisk arbeidsmiljø tilbyr vi konkurransedyktige betingelser og holder til i sentrale og moderne lokaler på Aker Brygge, hvor vi trives svært godt!

Lyst til å bli en del av oss?

Dersom du har spørsmål om stillingen, hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med Jørgen Mortensen (Head of Broker Service) på telefon 9808 9669.

Søknadsfrist: snarest. Vi vil behandle søknader fortløpende, så send gjerne inn din søknad i dag. 

Deadline: 17.07.22

Vi vokser og skal nå utvide vår Compliance-avdeling. Vi er på jakt etter deg som liker og evner å jobbe selvstendig, samtidig som du har stor gjennomføringskraft – du må ikke bli skremt av å ha mange baller i luften samtidig. Trives du med å ta ansvar? Ser du etter nye løsninger, og tørr å utfordre etablerte rutiner? Kan du tenke deg å jobbe aktivt med lover og regler og sørge for etterlevelse i organisasjonen? Da er du den vi ser etter!

Stillingen vil inngå i Compliance-avdelingen, som er en uavhengig og sentral del av det interne kontrollsystemet. Avdelingen har ansvar for å følge opp virksomhetens etterlevelse av lover, regler og forretningsetiske standarder samt foreta tester, risikovurderinger og rapportering av disse. Som ansatt i Compliance-avdelingen, vil du jobbe med fagområder som regulerer forsikring, hvitvaskingsloven, antikorrupsjon og personvern. En viktig del av ditt arbeid vil være å drive opplæringsvirksomhet og forbedringsarbeid der du vil samarbeide med store deler av organisasjonen. Stillingen vil gi gode muligheter for faglig utvikling og til å bli kjent på tvers av virksomheten. Stillingen vil rapportere til Chief Compliance Officer.

Hva skal du gjøre?

 • Følge opp, overvåke og kontrollere at virksomheten drives i henhold til gjeldende eksternt og internt regelverk
 • Identifisere, overvåke, rapportere og gi råd vedrørende Protectors Compliance- risiko
 • Bidra til organisering og gjennomføring av Protectors Compliance- aktiviteter
 • Overvåke nye regler og implementere disse i organisasjonen
 • Forvalte og videreutvikle Protectors struktur for styrende dokumenter
 • Gi løpende råd og bistand i relevante spørsmål og gjennomføre opplæring på relevant regelverk

Hvem er du?

Du trives både med å jobbe selvstendig og delta i større prosjekter. Vi tror at du stiller høye krav til eget arbeid, motiveres av å prestere, og ønsker deg en arbeidsdag preget av høyt tempo. Du liker varierte arbeidsoppgaver og ønsker å utvikle egen kompetanse på et bredt spekter av områder. Vi tror også at du:

 • Er analytisk, proaktiv og strukturert
 • Har gode kommunikasjonsferdigheter, formidler godt på både norsk og engelsk
 • Har mastergrad i økonomi eller jus, eventuelt bachelorgrad
 • Gjerne har forsikringsfaglig kompetanse eller Compliance erfaring, men dette er ikke en forutsetning

Hvordan er det å jobbe i Protector?

En av Protector sine absolutte styrker er at vi er et selskap med lite byråkrati og korte beslutningsveier. Det vil si at du som ansatt får en reell mulighet til å påvirke avgjørelser og Compliance-arbeidet i selskapet. I Protector er vi svært opptatt av utvikling, og vi vil derfor kunne tilby et profesjonelt og inspirerende arbeidsmiljø hvor du får både faglige og personlige muligheter for utvikling. I Protector vil du få kollegaer som utfordrer seg selv og hverandre for å finne de beste løsningene sammen.

Vårt idegrunnlag er viktig for oss! Vårt DNA og våre verdier praktiseres hver dag, og veileder våre beslutninger og arbeid. Du bør derfor motiveres av å være «Utfordreren» og kjenne deg igjen i verdiene Troverdig, Innovativ, Modig og Engasjert.

I tillegg til et fantastisk arbeidsmiljø med spennende firmaturer, julebord og sosiale after works tilbyr vi selvfølgelig konkurransedyktige betingelser og gode forsikringsordninger for alle våre ansatte. Vi holder også til i sentrale og moderne lokaler på Aker Brygge, hvor vi trives svært godt!

Lyst til å bli en del av oss?

Dersom du har spørsmål om stillingen, hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med Jan Oscar de Besche (Chief Compliance Officer) på 900 84 879.

Søknadsfrist: snarest, men senest innen 8.juli. Vi vil behandle søknader fortløpende, så send gjerne inn din søknad i dag.

Deadline: 31.12.22

Would you like to challenge and develop yourself in a dynamic and exciting business environment?

Protector Insurance wants to recruit, develop and retain the right people for us and our business. In our assessment, we do not focus exclusively on your academic results, but also look at your abilities, personality and effort. 

No vacancies

There are at the moment no vacancies in this country

Deadline: 09.07.22

Vil du arbejde med udvikling af prismodeller og lønsomhedsstyring i forsikringsbranchen? Så har du mulighed for at blive en del af et stærkt team med store ambitioner.

Protectors vision er at være udfordreren i forsikringsbranchen. Det kommer til udtryk i den måde vi arbejder på. Hos os har du virkelig mulighed for at påvirke vores måde at arbejde på.

Vores værdier ”Troværdig, Innovativ, Modig og Engageret” betyder meget for os i hverdagen. Derfor er det vigtigt at du kan identificere dig med disse, og at du samtidig har lyst til at være en del af et konkurrencepræget miljø.

Vi har en travl og alsidig hverdag med meget fleksibilitet, og vi går alle til arbejdet med et stort engagement og godt humør. Du vil blive del af et fagligt stærkt team, hvor vores fokus er at sikre Protectors fremtidige vækst og lønsomhed.

Dine opgaver vil være alsidige og vil bl.a. være:

 • Lønsomhedsprognoser
 • Udvikling af UW-modeller og værktøj
 • Kommunikation og formidling af analyser til et bredt publikum
 • Projektstyring af tværgående projekter

Dit mindset

 • Du kommunikerer åbent og direkte
 • Du er omhyggelig og struktureret
 • Du er en problemknuser som kan arbejde selvstændigt
 • Du er drevet af en entreprenørånd, hvor der ikke er langt fra tanke til handling

Din profil

 • Du har en videregående uddannelse på kandidatniveau (cand.polyt, merc.fir, matematik, fysik, aktuar eller lign.)
 • Erfaring fra / lysten til at lære Python, SQL eller R er afgørende

Vi tilbyder

 • Gode udviklingsmuligheder i tæt samarbejde med erfarne analytikere i en stærk forsikringsfaglig organisation
 • Vi tilbyder dig en inkluderende arbejdsplads, hvor du kan være den, du er, og hvor din viden og erfaring bliver brugt
 • Vi tror på, at fleksibilitet og frihed under ansvar, hvor og hvornår du leverer dit arbejde bidrager til øget præstation, engagement og balance i livet. Vi tror også på styrken ved at være bedre sammen, og at teamånden udvikler sig, når vi mødes og interagerer med hinanden på vores kontorer.
 • Protector er kendetegnet ved en stærk virksomhedskultur baseret på værdierne troværdighed, innovation, mod og engagement. Vi lever og ånder vores kerneværdier i et aktivt og inspirerende miljø.

Ansættelsesvilkår

Vi tilbyder en fast stilling med en konkurrencedygtig løn, pensionsordning og mulighed for præstationsløn. Lønnen modsvarer de krav, vi stiller til dig. Vi tilbyder gode kontorfaciliteter i Ørestaden tæt på motorvejen og med gode offentlige transportmuligheder. Opstart vil være fleksibel.

Din ansøgning

Vi glæder os til at høre fra dig, og holder løbende samtaler. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte: Erik Forslund, Director Analytics, på telefon +46 72 969 6098 eller mail Erik.Forslund@protectorforsakring.se. Alternativt Trine Trans, Director Underwriting & Broker Service, på telefon +45 50 60 48 94 eller mail Trine.Trans@protectorforsikring.dk.

Om Protector

Protector Forsikring begyndte i 2004 i Norge og har gennem alle årene haft kraftig vækst; i løbet af de første 15 år er vi vokset til over NOK 5 mia. i præmieindtægter. Protectors fremgang bygger på unikke relationer til vores samarbejdspartnere og dagligt fokus på omkostnings- og kvalitetslederskab. Udover Norge og Danmark har Protector afdelinger i Sverige, Finland og England. På koncernplan har Protector 300 ansatte.
Vi leverer forsikringsløsninger til erhvervssegmentet samt den offentlige sektor, hvor Protector er førende forsikringsleverandør i det danske kommunemarked. Protector varetager selv skadebehandlingen og har fokus på at give den bedste service til vores kunder og mæglere.