Vores mål er at rekruttere, udvikle og beholde de rette personer. Personer, som kan udfordre os og gøre os endnu bedre.

Fokus på præstationskultur

Protectors organisation bygger på højt kvalificerede medarbejdere. Mange har lang erfaring fra forsikringsbranchen, men vi har også flere nyuddannede blandt vores ansatte. Vi ønsker altid at tiltrække unge talenter for til enhver tid at have en organisation, der er opdateret og fremtidsorienteret.

Alle medarbejdere har klare mål knyttet op mod individuelle præstationskontrakter, og en central del af de målbare kriterier er baseret på Protectors værdier. For at følge op på den enkeltes præstationer og faglige udvikling på bedst mulig måde er der etableret en struktur for medarbejdersamtaler, som gennemføres i hele organisationen.

Fælles værdigrundlag

Vi lægger stor vægt på at have et fælles værdigrundlag i Protector. Vores ambitioner er høje, og de kommer til udtryk gennem vores vision og forretningside.

Vision

Protector er udfordreren.

Forretningsidé

Vi skal være udfordreren gennem unikke relationer, fremragende beslutninger og omkostningseffektive løsninger.

Vores vigtigste mål

  • Omkostnings- og kvalitetslederskab
  • Lønsom vækst
  • Top 3 i vores segmenter
     

Værdier

Protector har defineret fire kerneværdier, som er grundlæggende for vores virksomhedskultur og ledestjerner i vores praktiske hverdag. Disse værdier repræsenterer vores personlighed og angiver retningen for selskabets videre udvikling. De er tilpasset hvert enkelt forretningsområde og er et dynamisk grundlag for vores evalueringer og beslutninger. Værdierne bruges hver eneste dag.

  • Troværdig
  • Innovativ
  • Modig
  • Engageret